solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

cctv

kamerové systémy

 

Kamerový systém (CCTV) zabezpečuje monitorovanie objektov a vyhotovenie obrazových záznamov, na základe ktorých je možná identifikácia osôb, prípadne vozidiel.

Systém sa skladá z vhodne rozmiestnených kamier, dohľadového centra a samozrejme zo softwaru, ktorý zabezpečí nahrávanie, kontrolu archívu, živý obraz, identifikáciu ľudí, áut alebo tovaru a iné.

Nahrávanie ponúka možnosť nastavenia rôznych režimov – kontrast, udalosť, podľa rozvrhu.

Pre rýchle hľadanie požadovanej informácie v archíve je možné použiť vyhľadávanie podľa rôznych kritérií – podľa dátumu, kamery, udalosti.

Detekcia pohybu ponúka možnosť nasmerovať pozornosť operátora systému na pohyb vo vnútri monitorovanej zóny. Oslobodzuje operátora od monotónnej práce a zároveň znižuje možnosť, že by dôležité udalosti ostali nepovšimnuté.

V prípade vypuknutia požiaru alebo iných narušení, video systém automaticky ponúkne obraz z miesta udalosti. Týmto umožní operátorovi presne identifikovať nebezpečenstvo a podniknúť zodpovedajúce opatrenia.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.