solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

eps

protipožiarne systémy

 

Systém EPS slúži na preventívnu ochranu objektu pred požiarom. Použitím systému EPS je možné podstatne znížiť riziko ohrozenia ľudského života a zdravia, zabrániť vzniku veľkých materiálnych škôd, a v neposlednom rade predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Tento systém sa skladá z ústredne, ku ktorej sú pripojené automatické a manuálne hlásiče požiaru. Sústava automatických čidiel monitoruje faktory ovplyvňujúce možný vznik požiaru (zvýšená teplota, stupeň zadymenia, ...).

Ústredňa tieto vstupy vyhodnocuje, a na základe naprogramovania vysiela signály príslušným výstupným zariadeniam. Tými môžu byť akustické prvky, kontaktovanie požiarneho zboru / upozornenie majiteľa objektu, alebo priamy výstup pre prvky, ktorých úlohou je lokalizovať vzniknutý požiar, prípadne zabezpečiť evakuáciu osôb z postihnutého priestoru alebo uhasenie lokalizovaného požiaru.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.