solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

er

evakuačný rozhlas

 

Cieľom evakuačného rozhlasu je upozorniť osoby na nebezpečné situacie a zaistiť čo najrýchlejšiu evakuáciu nebezpečnej oblasti. Takto možno predchádzať chaosu a panike.

Umožňuje efektívnu evakuáciu a cielené predávanie informacií aj vo veľkých komplexoch budov. Ozvučovacie systémy, ktoré možno využívať na všetkých verejných miestach s velkým počtom osôb – napríklad v staniciach metra, na autobusových / vlakových nástupiskách, letiskách, v nákupných centrách alebo na štadionoch.

V každodennej prevádzke služi tento systém k informovaniu verejnosti, k reklamám, k zábave (vďaka možnosti reprodukcie hudby), alebo sa dá využiť k interným účelom (vyvolávanie a prevádzka interkomu).

V núdzovej situácií je takýto systém mimoriadne dôležitý. Vtedy je dôležité cielene vyhlásiť akustický poplach. Iba vtedy sa dá plánovane zrealizovať evakuáciu a je možné sa vyhnúť chaosu a panike.

 

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.