solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

ezs

zabezpečovacie systémy

 

Úlohou EZS je zabrániť poškodeniu, prípadne odcudzeniu majetku v rámci chráneného objektu. To znamená zabrániť vstupu nepovolaných osôb.

Systém na základe informácií zo vstupných prvkov (detektory pohybu, detektory rozbitia skla, nášľapné detektory, infrazávory, trezorové detektory, magnetické kontakty, atď..) vykonáva kontrolu chránených zón.

Jednotlivé informácie vyhodnocuje ústredňa a následne vykonáva vopred definované akcie(uzamknutie objektu, spustenie sirény, privolanie SBS služby, zaslanie informačnej sms, atď...)

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.