solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Privítanie a príhovor

   • O spoločnosti

   • Obchodný register

   • Vedenie spoločnosti

   • Referencie

   • Oprávnenia a licencie

 
 
 

oprávnenia a licencie

LOWEL s.r.o.

 
 • Letisko v Bratislave, Košiciach a v Poprade
  kamerový bezpečnostný systém, optická infraštruktúra, centrálny velín

 • Mestský kamerový systém dohľadu križovatiek v Bratislave
  projekt, optická infraštruktúra, kamerový systém, centrálny velín

 • CESAM Vráble
  CCTV, EPS, EZS, dochádzkový systém

 • EUROVEA Bratislava
  CCTV, EPS, PA, štrukturovaná kabeláž

 • Enviral Leopoldov
  CCTV, EPS, PA, štrukturovaná kabeláž

 • Group4 Securitas (počítareň peňazí)
  kamerový systém

 • nákupné centrá Soravia, Avion, Baumax v Bratislave
  CCTV, EZS, štrukturovaná kabeláž

 • ORANGE Slovakia
  budovanie infraštruktúrnej siete

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.