solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

komunikácia a ozvučenie

komunikácia zvukom

 

Súčasný trend v oblasti komunikačných a bezpečnostných systémov si vyžaduje ucelené a súčasne kompaktné systémové riešenia, ktoré zahŕňajú a integrujú všetky elementy komunikácie. Komunikačné systémy Commend sú svojimi funkciami a službami prispôsobené pre nasadenie v rôznych špecifických oblastiach a segmentoch.

Základná charakteristika systémov hlasovej (akustickej) komunikácie:

 • Dohľad a riadenie: Centrálne riadiace a operačné pracoviská s grafickým užívateľským rozhraním pre hlasovú komunikáciu, vizualizáciu signalizácie a ovládanie.
 • Jednoduchá integrácia: Široké možnosti integrácie s externými bezpečnostnými a signalizačnými systémami (CCTV, ozvučenie, EPS, SKV a pod.).
 • Absolútna spoľahlivosť: Pre tiesňové volania aj bezpečnostnú signalizáciu.
 • Druhá komunikačná úroveň: Kompletné pokrytie internej komunikácie aj v prevádzkových a administratívnych priestoroch.
 • Robustnosť a odolonosť: Spoľahlivá komunikácia aj v náročnom priemyselnom prostredí.
 • Spojenie v každom okamihu: Integrácia pevnej, mobilnej telefónie a rádiovej komunikácie.
 • Digitálny hlasový server: Digitálne spracovanie hlasu (DSP) pre záznam a archiváciu hovorov a vysielanie oznamov.
 • Zákaznícke riešenia: Flexibilita, modulárnosť a škálovateľnosť - moduly a rozhrania pre zabudovanie do iných zariadení.
 • Zreteľne jasné výhody: Excelentná kvalita komunikácie a zrozumiteľnosť aj v náročných podmienkach.
 • Komunikácia so systémom: od jednoduchých dorozumievacích zariadení v kancelárii po komplexné systémy pre komunikáciu a bezpečnosť.
 • Modularita a flexibilita: hardware systémov dizajnovo a technologicky orientovaný na užívateľa.
 • Technická dokonalosť: koncové zariadenia, riadiace pulty, komunikačné servery aj pre tie najnáročnejšie aplikácie.
 • Presvedčivé koncepty: technologické líderstvo vďaka premysleným riešeniam.
 • Inovatívny prístup: vždy náskok vďaka nasadeniu najmodernejších technológií.
 • Certifikovaná kvalita: definované procesy vo vývoji ako aj vo výrobe v súlade s normou ISO 9001:2000
 • High-tech výroba: používanie najmodernejších výrobných technológií SMD montáže, N2 spájkovania.
 • Perfektné postupy: spoľahlivosť v plnení termínov a kvality dodávky vďaka jasne definovaným výrobným a logistickým procesom.

Komunikačné systémy sú úspešne nasadzované na celom svete. Kompletné riešenia, hardware a software v modulárnom dizajne sú navrhnuté pre adaptáciu na individuálne požiadavky užívateľa. Sú škálovateľné a otvorené pre budúce technológie.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.