solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

systémová integrácia

komplexná bezpečnosť

 

Globálny systém kontroly
Vytvorenie globálneho systému kontroly a ochrany veľkých spoločností, objektov dopravnej infraštruktúry a strategicky dôležitých objektov sú jedny z najdôležitejších problémov, ktorým musí čelit každá spoločnosť. Nasadzujú sa komplexné riešenia, ktoré pomocou rôznych hardvérových a softvérových prostriedkov zabezpečia, jednotné ovládanie aj užívanie cez na pohšad jeden nástroj.

Digitálny systém videa a bezpečnosti
Centrálny systém umožňuje riadenie nepretržitého video monitoringu, nahrávania a detekciu pohybu v rámci chránenej zóny. Transformačný systém video detekcie pohybu ponúka dohľad a registráciu pohybu – aktívneho nebezpečenstva.

Rozpoznávanie objektov a analýza obrazu
Rozvoj analýzy video obrazu a technológie rozpoznávania objektov zvyšuje inteligentnosť systému video sledovania, čo značne rozširuje jeho sféru pôsobnosti. Napríklad: s pomocou video záznamu je možné automaticky vyhľadať odložené predmety, detekovať zmiznutie objektov v chránených zónach, či napríklad detekovať parkovanie na zákaze.

Kontrola a riadenie vstupu
Kombinácia zabezpečovacieho systému s kamerových a databázov osôb pomáhajú vyriešiť tradičné problémy bezpečnosti (nepovolené preniknutie osôb, obmedzenie prístupu do špecifických oblastí) a problémy objekt manažmentu (automatizácia procesu zápisu pracovných hodín). Systém ponúka široké možnosti nastavenia, definícií bezpečnostných zón ako aj oprávnení pre jednotlivé ososby.

Signalizácia udalostí a varovaní
Monitorovacie nástroje vykonávajú nepretržitý dozor nad situáciami bezpečnosti, požiarnej ochrany v objekte, technický monitoring a správa zariadení. Systém zbiera informácie zo snímačov, analyzuje ich a automaticky ich vyhodnocuje. Na základe toho pomáha operátorovi a technikovi pri rozhodovaní a zabezečení bezpečnosti. V prípade výskytu udalsoti na ňu automaticky upzoorní a vyhradí prostriedky na jej správne zvládnutie.

Vzdialené ovládanie cez GSM
Integrovanýá bezpečnostný systém poskytuje diaľkové ovládanie objektov pomocou mobilných telefónov. Prenos dát, SMS, fotografie, videa a zvuku pomocou celulárnych komunikačných kanálov GSM/GPRS alebo modemu.

Systém správy objektu
Tento modul predstavuje vhodný spôsob udržiavania budovy, optimalizácie spotreby zdrojov, umožňuje identifikovať systémové chyby v skorom štádiu. Efektívne využívanie klimatizácie, osvetlenia. Kontrolný systém dodávok energií a sietí.

Kompletná dokumentácia v čase
Zaznamenáva sa nielen video kamerového systému ale aj audio nahrávania je vyvinutý za účelom počúvania zvuku i jeho nahrávania prostredníctvom mikrofónu, alebo telefonickej linky pri neobmedzenom počte spracovávaných liniek. Doplnenie video záznamu o zvukovú stopu. Samozrejmosťou je uchovanie všetkých informácií v systéme pre spätné dohľadanie a vyhodnotenie situácie.

Prívetivá vizualizácia, GIS a 3D
Pre lepšie pochopenie a ovládanie prostriedkov a kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodovanie je vyvinutá 3D vizualizácia zabezpečovaných objektov a opriestorov. Samozrejmosťou je mapový podklad , resp. pôdorys s vyznačením umiestnenia prvkov systému. Zaujímavou novinkou je "premietanie" živého obrazu (záznamu) z kamier priamo do vizualizácie.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.