solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Budovanie optickej infraštruktúry

   • Budovanie dátových sietí

   • Zváranie optických vlákien

   • Meranie

 
 
 

optické infraštruktúry

budovanie, servis, správa

 

V súčastnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. Technológia optických vlákien je už takmer samozrejmosťou pri budovaní transportných medzimestských a metropolitných sietí. Pre prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je najperspektívnejšie prísť s dlhodobou víziou poskytovania lepších (rýchlejších, kvalitnejších, viac štrukturovaných) služieb, prístupných velkému počtu zákazníkov, čomu jasne nahráva nasadenie technológie FTTx, ktorej cieľom je priblížiť optické vlákno ku koncovému užívateľovi širokopásmového (Broadband) pripojenia a služieb. V optických prístupových sieťach budovaných technológiou FTTx možno poskytnúť skutočne kvalitnú ponuku služieb Triple play (telefón – televízia – internet)//( VoIP-IPTV-Broadband internet-IPccTV). Projekty FTTx sa rozlišujú podľa toho kam sa až s optickým vláknom dostaneme smerom k užívateľovi:

FTTC Fibre to the Crub vlákno „k okraju chodníka“
FTTCab Fibre to the Cabinet vlákno ku kabinetu
FTTP Fibre to the Premises vlákno k areálu
FTTB Fibre to the Building vlákno k budove
FTTH Fibre to the Home vlákno do domu
FTTBus Fibre to the Business vlákno k firme (obchodu)
FTTO Fibre to the Office vlákno do kancelárie
FTTD Fibre to the Desk vlákno na stô


Cieľom budovania siete FTTx by malo byť nielen pripojenie komerčných organizácií ako sú firmy, banky, hotely, ale aj pripojemie inštitúcií nekomerčného verejného charakteru ako sú miestne úrady a inštitúcie, školské zariadenia,cirkevné budovy a pod. a v neposlednom rade pripojenie všetkých domácností v obytných budovách a rodinných domoch.


Z toho vyplýva, že výstavba optickej metropolitnej prístupovej siete sa stane najdôležitejšou progresívnou a rozvojovou investíciou v mieste vzniku.

 

Optické prístupové siete sa budujú v dvoch základných topológiách :

  • Point-to-Point (P2P): každý účastník je pripojený vlastným optickým vláknom (párom vlákien) až k ústredni
  • Point-to-Multipoint (P2MP): viac účastníkov pripojených na jeden optický port v ústredni

Topológia bod-bod P2P je základná a najľahšie realizovateľná, avšak veľký počet vlákien medzi ústredňou a účastníkmi komplikuje a predražuje optickú infraštruktúru u rozsiahlejších FTTx sietí. V takýchto prípadoch je výhodnejšia topológia bod-multibod P2MP, kde využívame optické rozbočovanie signálu k účastníkom, napr. 1:32 čo umožnuje pripojiť až 32 účastníkov na jeden optický port. V zásade však platí, že každá FTTx sieť má pri použití týchto topológiíí veľké množstvo variant a je potrebné a možné ju „ušiť“ priamo na mieru podľa zadania a požiadaviek. Pri komplexnom riešení projektov FTTx, od plánovania, cez projekciu, realizáciu až po prevádzku je potrebné prekonať mnoho technických úskalí ako je volba topológie (P2P alebo P2MP), technické riešenie trasy (mikrotrubky/mikrokáble), záverečné merania parametrov a taktiež zabezpečiť údržbu, dohľad a manažment siete a garantovať kvalitu služieb QoS po vybudovaní a sprevádzkovaní siete.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.