solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Bezpečnosť

   • Systémová integrácia

   • CCTV (Kamerové systémy)

   • EZS (Zabezpečovacie systémy)

   • EPS (Protipožiarne systémy)

   • ER (Evakuačný rozhlas)

   • Komunikácia a ozvučenie

 
 
 

bezpečnosť

v podaní LOWEL s.r.o.

 

Bezpečnosť je stupeň ochrany pred nebezpečenstvom, poškodením, stratou, a trestnou činnosťou. Bezpečnosť ako forma ochrany štruktúr a procesov, ktoré poskytujú alebo zlepšenie bezpečnosti ako podmienku. Jedna z definícií definuje bezpečnosť ako formu ochrany, kde dochádza k rozdeleniu na aktíva (bezpečnostné prvky) a hrozby. To znamená, že bezpečnosť dosiahneme buď zvyšovaním bezpečnostných prostriedkov alebo odstránením hrozieb, prípadne ich vhodnou kombináciou.

Bezpečnosť súvisí aj s pojmami: bezpečnosti, kontinuity, spoľahlivosti. Kľúčový rozdiel medzi bezpečnosťou a spoľahlivosťou je to, že bezpečnosť musí brať do úvahy akcie ľudí, ktorí sa snažia o deštrukčné konanie, či spôsobenie škody. Rôzne scenáre tiež vedú ku kontextu, v ktorom je zachovaná bezpečnosť:

  • zabezpečenie je zabránenie nepovolaným osobám v prístupe k úradným informáciám a prístupu, ktoré sú chránené
  • využitie technickýchy prostriedkov na zabezpečenie
  • využitie silových prostriedkov na zabezpečenie

Spoločnosť LOWEL s.r.o. poskytuje svetové technológie a služby, ktoré poskytnú prvotrednu bezpečnosť a to v rôznych oblastiach: zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, protipožiarna ochrana, objektová ochrana. Na základe požiadaviek klienta poskytneme optimálne riešenie a kvalitné služby.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.