solution technologies

   
Predstavenie spoločnosti
Bezpečnosť, CCTV, EPS, siete
Optika a siete, merania
Elektromontáž, merania a revízie
Kontakty

 

   • Budovanie optickej infraštruktúry

   • Budovanie dátových sietí

   • Zváranie optických vlákien

   • Meranie

 
 
 

dátové siete

budovanie, servis, správa

 

Lokálna dátová sieť je počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúca menšiu geografickú oblasť (do niekoľko km), ako napríklad dom, kancelária, alebo skupina budov. Súčasné LAN bývajú najčastejšie založené na prepínaných ethernetových sieťach, s prepojením metalickým káblom, optickým káblom, alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, Irda). Lokálne siete bývajú oproti WAN zvyčajne rýchlejšie, menej rozsiahle a nevyžadujú prenájom telekomunikačných liniek. Zvyčajne sa súčasťou stáva aj tzv. last mile (posledná míľa), teda pripojenie optiky a tak zašlenenie daného objektu do globálnej siete. Na budovanie siete používame medenú kabeláž CAT 5E+.

V súčasnosti sa dá dátová sieť využiť nielen na spojenie dvoch počítačov, ale aj na vytvorenie tzv, inteligentnej budovy a inteligentnej správy budov. Meracia a regulačná technika (voda, plyn, elektrina) sa pripoja na ústrednú riadiacu jednotku, pomocou ktorej je možné ovládať a sledovať jednotlivé energie. Pridružením vzdialeného prístupu dosiahneme stav, kedy si napríklad pomocou SMS správy zakúrime doma v zime ešte pred návratom tak, aby sme sa vrátili do vyhriateho bytu. Zosúladením napr. všetkých vykurovacích telies ich vieme centrálne riadiť tak, aby sme dosiahli otpimálny výkon a pritom sme aj najviac šetrili.

Nemenej dôležitou súčasťou je následná správa a údržba siete. Poskytujeme komplexné služby vzdialeného dohľadu a správy s pohotovým automatický servisom pri dordžaní najvýšších kvalitatývnych nárokov.

Všetko toto sú veci, ktoré máme v LOWEL s.r.o. dokonale zvládnuté. Vieme navrhnúť, implementovať a následne aj spravovať akékošvek sieťové riešenia a aplikácie. Obrátte sa na nás pre bezplatné konzultácie.

 
   
 
Copyright © 2010 LOWEL s.r.o.